Ukrudtsbekæmpelse

Ukrudtsbekæmpelse har i mange år været baseret på tro. Det afløses i stadig højere grad af viden om, hvordan ukrudtsbekæmpelse skal udføres og hvilke konsekvenser, der er ved bekæmpe ukrudt.

Det er tilladt at bruge sprøjtemidler i Danmark.

I de seneste år har der været en udvikling i opfattelsen af det at bruge sprøjtemidler og til hvordan myndighederne informerer om, hvad der er op og ned om sprøjtemidler og ukrudtsbekæmpelse.

Den offentlige indstilling og melding er ikke længere: Lad være med at sprøjte.

Nu hedder det: Når du sprøjter og bekæmper ukrudt, så gør det nænsomt.

Ukrudtsbekæmpelse inddeles i to kategorier

Der findes to typer af ukrudtsbekæmpelse: Sprøjtemidler og naturlige ukrudtsbekæmpelsesmidler.

Hvad enten du gør brug af den ene eller anden type af ukrudtsbekæmpelse, så søg undersøg sagerne FØR du går i gang!

Søg oplysninger om, hvad du kan gøre, hvordan du gør og hvornår du skal gøre det.

Miljøstyrelsen har ansvaret for sprøjtemidler i Danmark

I Danmark er det Miljøstyrelsen, der har sprøjtemidler som ansvarsområde.
Miljøstyrelsen hører under Miljøministeriet og fører tilsyn med markedet af for eksempelvis sprøjtemidler.

F.eks. udgiver Miljøstyrelsen en liste, hvor de har givet de forskellige sprøjtemidler karakter, alt efter hvor meget eller lidt de påvirker miljøet.
Listen hedder Rangering af sprøjtemidler til hus og have.

Gode råd, når du vil bekæmpe ukrudt

Sprøjtemidler er kemi og skal derfor bruges med både omtanke og forsigtighed.

Du skal være helt klar på, HVOR du vil sprøjte – og HVORDAN du passer bedst på dig selv og dine omgivelser, når du sprøjter.

Her er nogle gode råd til dig, der vil bruge sprøjtemidler til ukrudtsbekæmpelse:

  • Er etiketten på sprøjtemidlet skrevet på dansk? Det skal den være – ellers er midlet ulovligt.
  • Læs brugsanvisningen grundigt FØR du sprøjter.
  • Vær opmærksom på evt. advarselssætninger- og symboler. Der er en grund til de står der!
  • Lad være med at bruge mere sprøjtemiddel end der anbefales i brugsanvisningen.
  • Sprøjt aldrig i direkte solskin.
  • Du opnår størst effekt, hvis du bruger sprøjtemidlet morgen eller aften.
  • Vask dine redskaber både før og efter du har brugt dem til at sprøjte.
  • Bland aldrig sprøjtemidler eller bekæmpelsesmidler.
  • Stil sprøjtemidler højt oppe på en hylde eller et andet sikkert sted, hvor børn ikke kan komme til dem.
  • Sprøjtemidler er farligt affald – husk det, når du skal af med dem igen.

Her kan du tjekke dit sprøjtemiddel

Du kan læse mere om, hvor og hvordan du tjekker dit sprøjtemiddel i artiklen: Tjek dit sprøjtemiddel