Typer af ukrudt

Danmark er et yndigt land – og er fuld af mange forskellige typer af ukrudt! Det anslås, at der findes omkring 200 forskellige typer af ukrudt i Danmark.

Definitionen på ukrudt er ganske enkelt, at det er planter, der gror et sted, de ikke skal!
Ukrudt kan – hvis det får lov at gro og gro – overtage plantelivet i haven, på marken eller engen. Det er sejlivet og suger al næring til sig – nogle gange på bekostning af de planter, vi har selv har plantet.
Derfor kræver det en indsats, hvis haven eller marken skal holdes ved lige og ukrudtet i ave.

Ukrudtsplanter er et- eller flerårige

Et kvalificeret gæt er, at vi har flere end 200 forskellige typer ukrudt i haver, på marker og græsarealer.
Der findes tre hovedgrupper af ukrudt:

  • etårige
  • toårige
  • flerårige

Størstedelen af de etårige typer (ca. 80%) spirer frem på marker og andre arealer, der bearbejdes hvert år.
De øvrige – især de flerårige – finder vi i græsrabatter, haver og andre lignende steder, hvor jorden ikke bliver bearbejdet i bund hele tiden.

Bekæmpelse af ukrudt – naturligt eller med sprøjtemidler?

De fleste mennesker gør sig mange tanker om,hvad de skal stille op med ukrudtet.

For nogle haveejere er en evigt tilbagevendende udfordring, hvordan de kan komme ukrudtet til livs.

Skal det være på den naturlige måde, der kræver tålmodighed og masser af knofedt: Den metode, der kræver, at man gentager “behandlingen” flere gange hen over sæsonen og hiver ukrudtet op ved roden.

Eller skal ukrudtsbekæmpelsen ske ved hjælp af sprøjtemidler?

Gode råd om ukrudt og havemiljø

Der findes faktisk en del lovlige sprøjtemidler på det danske marked.

Selv om de er lovlige, skal de bruges med omtanke og med øje for miljøet. Ikke bare dit umiddelbare nærmiljø, men lidt længere nede i jorden, fordi du påvirker grundvandet og lidt ud over din egen havelåge, fordi du påvirker de omkringliggende haver.

Når du sprøjter, så får din nabo også glæde af det! Og dine børnebørn……

Hvis du har brug for at blive klogere på de enkelte sprøjtemidlers effekt på miljøet, så besøg Miljøstyrelsens hjemmeside om godt havemiljø.

Her kan du tjekke hvad der er i dit sprøjtemiddel, finde ud af hvilke sprøjtemidler du kan bruge hvorhenne, og hvordan du skal læse etiketterne på sprøjtemidlerne.

Alfabetisk liste over de forskellige typer af ukrudt

Her er en alfabetisk liste over de mange typer af ukrudt, du kan læse mere om på denne hjemmeside:

Listen er langtfra komplet, men den vokser hele tiden!