Har du muldvarpe i græsplænen?

okt 05

Muldvarpe. Små lodne væsner på godt 15 cm.

De elsker god, sort jord og holder sig oftest langt væk fra sandet jord, fordi det er for tungt og besværligt at grave huller og kanaler i det.

De ser ikke ud af meget, men deres huller kan aktivere de bagerste nakkehår på enhver husejer.

Når muldvarpe pludselig skyder derudaf og laver det ene hul i græsplænen efter det andet, stiger behovet for løsninger.

Hvordan kommer du dem til livs?

To måder at bekæmpe muldvarpe

Hvis du vil muldvarpene til livs kan du vælge at gøre det selv eller hyre professionelle skadedyrsbekæmpere til at klare arbejdet.

Hvis du vælger at gøre det selv, må du kun gøre det på “naturlig” måde, det vil sige uden kemiske bekæmpelsesmidler.

En professionel skadedyrsbekæmper må derimod bruge gift til udrydde muldvarpene.

Hvad skal du så gøre som haveejer, når du vil af med muldvarpe?

Fang muldvarpe med en god muldvarpesaksDu kan anskaffe dig en muldvarpesaks, der kan fås hos isenkræmmere eller i butikker, der sælger ting til haven – planteskoler for eksempel. Det kræver ingen særlig tilladelse at benytte muldvarpesaks.

Når muldvarpesaksen klapper, dør muldvarpen eller mosegrisen. Muldvarpesaksen minder om de sædvanlige klapfælder, der anvendes til at fange dyr i skoven.

Du stikker en pind i jorden lige ved siden af muldvarpeskuddet og finder frem til dens gange. Så graver du ned til gangen og placerer muldvarpesaksen midt i gangen. Næste gang muldvarpen kravler forbi ramler den ind i saksen, der klapper prompte.

Ifølge eksperter er det ikke svært at fange muldvarpe på den måde og få dem i muldvarpesaksen.

Alternativ: Muldvarpeskræmmer med lyd

Alternativt kan du forsøge dig med en muldvarpeskræmmer med lyd.

En muldvarpeskræmmer er et langt metalrør (oftest aluminium) som du graver lodret ned i jorden.

Den kører på batterier og udsender med faste intervaller en for muldvarpe gennemgribende lyd på en høj frekvens. Og netop lyd er noget muldvarpe er yderst følsomme overfor, da de er nærmest blinde og derfor i høj grad navigerer ud fra deres hørelse.

MEN – Statens Skadedyrslaboratorium har tidligere meldt ud, at muldvarpeskræmmeren med lyd formentlig ikke har nogen virkning. Statens Skadedyrslaboratorium har ikke testet højfrekvente lyde på muldvarpe, men på mosegrise. Og mosegrisene var fløjtende ligeglade med de højfrekvente lyde!

Det har ikke været muligt at finde et godt eksempel på, at muldvarpeskræmmeren virker.

Muldvarpeskræmmeren udsender lyde på 300 hz – en frekvens, der ikke opfattes af mennesker.

Du kan derfor med største sindsro sætte muldvarpeskræmmeren i gang uden at frygte for forholdet til dine naboer!

Kun professionelle må bruge bekæmpelsesmidler til at dræbe muldvarpe

De bekæmpelsesmidler, der bruges til at tage livet af muldvarpe (og mosegrise) er klassificeret som “Meget giftige” og må derfor kun bruges af personer, der har gennemgået et giftkursus hos Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet.

Giftkurset er IKKE for private husejere!

Hvis du derimod har en professionel interesse i at bekæmpe muldvarpe og mosegrise, så tjek giftkurset.

De typiske deltagere på giftkurset er: Landmænd, gartnere, greenkeepere, personer med ansvar for grønne områder ved beboelser og virksomheder eller offentlige arealer, og personer.

Læs eksperternes artikel om muldvarpe

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet har forfattet en ganske beskrivende artikel om at fange muldvarpe.

Her kan du læse meget mere om muldvarpens levevis.

Vidste du for eksempel, at dyret overvejende lever af regnorme?